Adatvédelmi Nyilatkozat - Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatvédelmi Nyilatkozat dokumentumot le tudja tölteni itt.

   

 1. BEVEZETÉS
 2. 1.1. A szabályzat célja

  1.1.1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy rögzítse a www.expleo.hu és valamennyi aldomain-je, különös tekintettel a https://shop.expleo.hu webáruház által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

  1.1.2. Az Adatkezelő / Szolgáltató megnevezése:

  Szolgáltató neve: EXPLEO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Szolgáltató rövidített neve: EXPLEO Kft
  Szolgáltató székhelye: 1142 Budapest, Tengerszem utca 106.
  A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: expleo@expleo.hu
  Cégjegyzékszáma: 01 09 991722
  Adószáma: 23137875-2-42
  Közösségi (EU) adószám: HU23137875
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Telefonszáma:+36 (1) 783 3209
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-116294/2017.

  1.1.3. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

  1.2. Az adatkezelés jogalapja és célja

  1.2.1. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a www.expleo.hu és valamennyi aldomain-je, különös tekintettel a https://shop.expleo.huwebáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  1.2.2. A Szolgáltató adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése, a honlapon és webáruházon a vásárlói szokások elemzése.

  1.2.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, a fenti elérhetőségeken részletesebb tájékoztatást kaphat.

  1.3. Adatkezelési alapelvek

  1.3.1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett honlap és webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. Az adatkezelés során az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

  • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény.

  1.3.2. A Szolgáltató által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak az Ügyfelek vagy Felhasználók, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére e jogszabály rendelkezései az irányadók.

  1.3.3. Szolgáltató személyes adatként kezeli a 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat.

  1.3.4. A Felhasználó vagy Ügyfél megrendeléskor hozzájárul, hogy a Szolgáltató a megrendeléshez feltétlenül szükséges adatait kezelje.

  1.3.5. A Szolgáltató törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

   

 3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
 4. 2.1. Regisztráció

  2.1.1. A regisztráció nem kötelező, így regisztráció nélkül a következő pontban meghatározott elemek nem kerülnek eltárolásra felhasználói fiók formájában. Ugyanakkor a kereskedelmi ügylet létrejötte előtt ezek a következő pontban specifikált adatok rögzítésre kerülnek.

  2.1.2. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatait:

  • kereszt- és vezetéknév,
  • saját e-mail cím,
  • szabadon választott jelszó.

  2.1.3. Opcionálisan megadhatók a regisztráció során a következő adatok. Megadásuk hiányában a kereskedelmi ügylet létrejötte előtt a felhasználói fiókhoz csatolhatók az alábbi adatok:

  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám.
  2.2. Technikailag rögzítésre kerülő információk

  2.2.1. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó vagy Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó vagy Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az oldal megnyitásakor, illetve bezárásakor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók vagy Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokhoz hozzáfér a Szolgáltatón kívül a Google Analytics rendszere.

  2.2.2. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldalon az alábbi fő cookie-kat vagy cookie csoportokat alkalmazzuk. A cookie-k külső szolgáltatók által kerülnek konfigurálásra a Szolgáltató beállításai alapján.

  2.2.3. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű

  2.2.4. Az alkalmazott cookie-k általánosságban a következő célokra szolgálnak:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználói azonosítás

  2.2.5. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

  2.2.6. A cookie-k használtatát a böngészéssel elfogadottnak tekinti a Szolgáltató. A Szolgáltató kész minden elérhetőségén részletesebb felvilágosítást is adni az Ügyfelek vagy Felhasználók számára. E felvilágosítás minden esetben írásban történik meg, e-mail-en keresztül.

   

 5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS RÉSZLETEI
 6. 3.1. Az adatok felhasználása és ellenőrzése

  3.1.1. A Szolgáltató, mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen Adatvédelmi nyilatkozat pontjaiban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ügyfél vagy Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólagosan.

  3.1.2. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó vagy Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót vagy Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
  3.2. Az adatkezelés időtartama

  3.2.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától annak törléséig tart. A regisztráció a Felhasználó vagy Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. A Felhasználó vagy Ügyfél bejelentkezést követően a fiók törlése menüpontban tudja törölni Fiókját. A Szolgáltató pedig abban az esetben törli a Felhasználó vagy Ügyfél fiókját, amennyiben az ÁSZF megszegése áll fent az Ügyfél vagy Felhasználó oldaláról.

  3.2.2. A technikailag naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított maximum 12 hónapig tárolja.

  3.2.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  3.2.4. A rendszer folyamatosan tárolja a megrendelések teljesítéséhez feltétlenül szükséges információkat! Ezek az információk nem kerülnek törlésre.

  3.3. Adattovábbítás és adatfeldolgozás

  3.3.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

  3.3.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, bank, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, semmilyen következményért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató igyekszik olyan további adatfeldolgozókkal dolgozni, amelyek adatkezelési gyakorlatát megismerte, és egyetért azzal.

  3.3.3. Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

  3.3.4. A honlap és webáruház Szolgáltatója a következő külső adatkezelőknek továbbít adatokat. Minden esetben csak a teljesítéshez vagy a törvény, rendelet, előírás betartásához szükséges adatokat továbbítja. A Szolgáltató az adattovábbításhoz külön engedélyt nem kér, ezen Adatvédelmi nyilatkozat alapján teszi ezt meg.

  • trans-o-flex Hungary Kft és/vagy SPRINTER Futárszolgálat Kft. és/vagy Magyar Posta Zrt. / a szállításhoz szükséges információk és adatok összessége,
  • UniCredit Hungary Zrt. és/vagy OTP Bank Zrt. / a számlázással és fizetéssel kapcsolatos és ahhoz szükséges adatok összessége,
  • Mindenkori könyvelő / a könyvelési és kimutatási előírásokhoz szükséges adatok összessége,
  • Google Inc. / a Google Analytics szolgáltatás működéséhez szükséges adatok összessége,

  3.3.5. A fentieken túl a Felhasználóra vagy Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó vagy Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

   

 7. A FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 8. 4.1. Általános felhasználói jogok

  4.1.1. Az Ügyfél vagy Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A Felhasználó vagy Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

  4.1.2. A Szolgáltató a Felhasználó vagy Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül e-mail-ben adja meg a kért tájékoztatást. Amennyiben ez nem lehetséges, postai úton, írásos formában történik meg a tájékoztatás.

  4.1.3. A Felhasználó vagy Ügyfél a jogait az 1. pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja.

  4.1.4. A Felhasználó vagy Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó vagy Ügyfél a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

  4.1.5. A Felhasználó vagy Ügyfél az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a Szolgáltató, adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panaszával.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH):
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: +36 (1) 391 1400
  Fax: +36 (1) 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://naih.hu

  4.1.6. Amennyiben a Felhasználó vagy Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval vagy Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  4.2. A megadott e-mail címek felhasználása

  4.2.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

  4.2.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó vagy Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  4.2.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  4.2.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó vagy Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó vagy Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

   

 9. EGYÉB FONTOS RENDELKEZÉSEK
 10. 5.1. További adatbiztonsággal kapcsolatos információk

  5.1.1. A Szolgáltató rendszere a Felhasználók vagy Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek semmilyen módon nem kapcsolhatók össze a már korábban megadott egyéb adatokkal (pl. regisztráció), sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező és rögzítésre kerülő adatokkal.

  5.1.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót vagy Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Előfordulhat ilyen esetben, hogy a Felhasználó vagy Ügyfél csak akkor tudja megtiltani az adatrögzítést és felhasználást, amennyiben elhagyja az oldalt, törli esetleges regisztrációját és nem látogatja meg az oldalt.

  5.1.3. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  5.1.4. A Szolgáltató törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

  5.1.5. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

  5.2. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

  5.2.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók és Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó vagy Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

  5.2.2. A Szolgáltató törekszik a lehető legkevesebb módosításra a Felhasználó vagy Ügyfél kényelme érdekében.

 

Budapest, 2016. május 1.
Magyarország

 
 
Vissza